Add Friend


LINE
WhatsApp

บริการรับปรึกษาการขอ "หนังสือรับรองความประพฤติ" จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมยื่นรับรองกับกรมการกงสุลและสถานทูตประเทศต่างๆ

สำนักงานเนตินนท์ทนายความ ให้บริการรับปรึกษาการขอหนังสือรับรองความประพฤติสำหรับใช้ในการ
• ขอวีซ่าไปทำงานต่างประเทศ
• ขอต่อวีซ่าเพื่อพำนักอาศัยในต่างประเทศ
• ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ
• จดทะเบียนสมรสที่ต่างประเทศ
• ขอสัญชาติในต่างประเทศ
• จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
• ขอมีถิ่นที่อยู่
• ทำธุรกรรมอื่นๆที่จำเป็นต้องใช้หนังสือรับรองความประพฤติ
หากท่านต้องการทำหนังสือรับรองความประพฤติ แต่ไม่สะดวกมาดำเนินการด้วยตนเอง เพราะปัจจัยเหล่านี้
• อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกเดินทาง
• อยู่ต่างประเทศ ไม่สะดวกเดินทางมาดำเนินการเอง
• มีคดีติดตัว ไม่มั่นใจว่าจะสามารถขอหนังสือรับรองความประพฤติได้หรือไม่
• ต้องการรีบใช้หนังสือรับรองความประพฤติ ไม่สามารถรอแบบปกติ 30 วันได้
• เบื่อการจราจรติดขัด หาที่จอดรถยาก
• ต้องเตรียมเอกสารเยอะ แลดูมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
• สถานการณ์โรคระบาด โควิด 19
• สับสนไม่รู้ ขั้นตอน และกระบวนการ
ให้เราดูแลเรื่องนี้แทนท่าน เรามีทีมงานด้านการขอหนังสือรับรองความประพฤติที่พร้อมให้คำปรึกษาท่านอย่างมืออาชีพ
• ด้วยประสบการณ์ในการให้บริการโดยทีมนักกฎหมายมืออาชีพ และทีม
• ให้บริการลูกค้ามาแล้วทั่วประเทศและทั่วโลก
• ให้บริการโดยรวดเร็ว ซื่อสัตย์ ไว้ใจเรา
ใช้บริการได้สะดวกจากทุกที่ ทั้งในและต่างประเทศ
• เพียงส่งเอกสารมาทาง Line ( Line ID: netinont )
• สามารถใช้บริการได้ครบวงจร ทั้งบริการขอหนังสือรับรองความประพฤติ บริการรับรองที่กรมการกงสุลและสถานทูตประเทศต่างๆที่ตั้งอยู่ในไทย
• สามารถส่งเอกสารคืนท่านได้ทั้งในและต่างประเทศโดยผู้ให้บริการขนส่งชั้นนำ
► มีบริการเดินเรื่องรับรองเพิ่มเติมที่กรมการกงสุลและสถานทูตประเทศต่างๆอย่างครบวงจร
► ส่ง EMS ในไทยฟรี กรณีส่งไปต่างประเทศ คิดค่าส่งตามที่ DHL เรียกเก็บ
► บริการเดินเรื่องรับรองเอกสารให้ครบวงจร ทั้งกรมการกงสุล และสถานทูตของประเทศที่จะนำเอกสารไปใช้ มาที่นี่ที่เดียวครบทุกความต้องการ
**สะดวกสบาย ปลอดภัย มั่นใจคุณภาพ คุ้มค่ากว่าเสียเวลามาดำเนินการด้วยตนเองแน่นอน**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ทนายเหมียว โทร.096 2944461
Line ID: netinont,
whatsapp : +66 962944461
Email: netinont_law@hotmail.com

ขั้นตอนขอหนังสือรับรองความประพฤติ กรณีคนไทยในต่างประเทศ และคนต่างประเทศในไทย


 • การขอหนังสือรับรองความประพฤติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police Clearance Certificate)
  บุคคลที่ประสงค์จะขอหนังสือรับรองความประพฤติ (Police Clearance Certificate) ซึ่งออกให้โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะต้องติดต่อขอดำเนินการเรื่องดังกล่าวที่

  ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ
  กองบัญชาการตำรวจสันติบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

  ชั้น 1 อาคาร 24 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 0-2205-2168- 9 โทรสาร 0-2205-1295
  เว็บไซต์ www.psccenter.sb.police.go.th
  อีเมล์: pcsc.thaipolice@gmail.com


  โดยดำเนินการได้ 3 วิธี คือ
  (1) ยื่นคำร้องด้วยตนเอง
  (2) ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ และ
  (3) มอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการแทน (โดยสำนักงานเนตินนท์ทนายความมีบริการในส่วนนี้)


  One stop service (ขั้นตอนการรับบริการ)
  1. สอบถามข้อมูล/รับใบเสนอราคาค่าบริการ
  2. ชำระค่าบริการ (ตามช่องทางที่สะดวก) (Bank payment or pay by PayPal)
  3. เตรียมเอกสาร โดยแบ่งเป็น 3 กรณี
    3.1 คนไทยขอหนังสือรับรองความประพฤติ (พำนักอยู่ในไทย)
    3.2 คนไทย ขอหนังสือรับรองความประพฤติ (พำนักอยู่ต่างประเทศ)
    3.3 คนต่างชาติพำนักในประเทศไทย

  ตัวอย่าง การเตรียมเอกสาร ( กรณีต่างชาติที่พำนักในไทย ) (example prepare Documents foreigner living in Thailand)
  1. สำเนาหนังสือเดินทาง (มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 180 วันหรือ 6 เดือนก่อนหมดอายุ)
  (Copy of passport (having a valid date not less than 180 days or 6 months before the expiry date))
  2. หน้าวีซ่าเข้า-ออกล่าสุด (The latest entry-exit visa)
  3. พิมพ์ลายนิ้วมือ (ขอจากสำนักงานตำรวจปทุมวัน) วันที่จะพิมพ์ลายนิ้วมือให้แจ้งมาทางเราเพื่อนัดวัน (Fingerprint (requested from Royal Thai Police/your embassy in Thailand)) 4. รูปถ่ายสี หน้าตรงไม่สวมหมวก สวมแว่น ((รูปเห็นถึงไหล่ลงไป)) (Photo)
  5. กรอกรายละเอียด Application การขอหนังสือรับรอง (Fill the application form as attachment)
  6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่สะดวกไปยื่นขอด้วยตัวเอง (Power of attorney)


  ** หมายเหตุ การทำ CID ที่ออกเป็นภาษาอังกฤษได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าไม่เคยมีประวัติต้องโทษเท่านั้นนะคะ
  หากพบว่าลูกค้ามีคดีตอนยื่นเอกสารไปแล้วจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  ** The Police Clearance Certificate shall be issued in English only when the applicant has no any criminal record. Accordingly, if it is found that the applicant has criminal record after the applicant's documents have already been submitted and proceeded, we shall not refund the service charge in any case.  4. เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่จำเป็น ในแต่ละจุดประสงค์ เพื่อขอนำหนังสือรับรองความประพฤติไปใช้ (ทางเราจะแจ้งเพิ่มเติมในแต่ละเคสของลูกค้า) #ทางสำนักงานส่งไฟล์เอสการต่างๆ ให้ทางอีเมลล์ (more documents in cases)
  5. รอรับเอกสาร (waiting for Police Clearance Certificate)
  6. แจ้งรับ- ส่ง เอกสาร ทางไปรษณีย์ (Delivery by post office)


  กรณีอื่นๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้

© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ