Add Friend


LINE
WhatsApp

วิธีการชำระเงิน

เพื่อความสะดวกของท่าน ท่านสามารถชำระเงินได้ 2 แบบ ดังนี้

1. กรณีเป็นสมาชิกเว็บไซต์
- ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต


- โอนเงินผ่านธนาคาร
1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 015-013-081-3
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกร เลขบัญชี 391-291-306-5
ชื่อบัญชี นางสาวมณีรัตน์ จุลศรี

แจ้งการโอนเงินที่
Line ID = Netinont
2. กรณีไม่ได้เป็นสมาชิกเว็บไซต์
โอนเงินผ่านธนาคาร
1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขบัญชี 015-013-081-3
2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกร เลขบัญชี 391-291-306-5
ชื่อบัญชี นางสาวมณีรัตน์ จุลศรี

แจ้งการโอนเงินที่
Line ID = Netinont
© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ