Add Friend


LINE
WhatsApp

ชื่อลูกความ : Kanjana

วันที่ปรึกษา: 23 พ.ย. 2565 10.49 น. มีผู้ชม: 508 ครั้ง


ทรัพย์สินที่ซื้อมาหลังจากจดทะเบียนแต่งงานกับสามี

สามีและภรรยา จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย หากมีการหย่าร้างหรือกรณีภรรยาเสียชีวิต ทรัพย์สินที่ภรรยาหามาได้หลังแต่งงาน เช่น บ้าน รถ เป็นต้น ซึ่งเป็นชื่อของภรรยา และภรรยาเป็นคนหาเงินเพื่อซื้อมาแต่เพียงผู้เดียว ทรัพย์สินพวกนี้ต้องแบ่งครึ่งกับสามีไหมคะ มันจะเรียกว่าเป็นสินสมรสหรือไม่คะ


   

จากคำถาม 

ต้องเข้าใจก่อนว่า อะไรเป็นสินสมรส หรืออะไรเป็นสินส่วนตัว 

สินสมรส 

มาตรา 1474  สินสมรสได้แก่ทรัพย์สิน
(1) ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส
(2) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยพินัยกรรมหรือโดยการให้เป็นหนังสือเมื่อพินัยกรรมหรือหนังสือยกให้ระบุว่าเป็นสินสมรส
(3) ที่เป็นดอกผลของสินส่วนตัว ถ้ากรณีเป็นที่สงสัยว่าทรัพย์สินอย่างหนึ่งเป็นสินสมรสหรือมิใช่ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นสินสมรส

สินสมรส  แบ่งเป็น 3  ประเภท 
1.   ทรัพย์ที่คู่สมรสได้มาระหว่างสมรส  เช่น  เงินเดือน  โบนัส 
2.   ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาโดยพินัยกรรม  โดยระบุว่าให้เป็นสินสมรส
3.   ทรัพย์สินที่เป็นกำไรสุทธิ  หรือดอกผลของสินส่วนตัว

สินส่วนตัว 

มาตรา ๑๔๗๑ สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน (๑) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส (๒) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง (๓) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา

 

จากคำถาม 

ต้องดูว่าทรัพย์สินของคุณนั้น 

คุณได้หา หรือมีอยู่ ก่อนสมรสหรือไม่ ถ้าใช่ ก็คือสินส่วนตัว ของคุณคนเดียว 

หรือ คุณได้รับมรดกมาหรือโดยการให้โดยเสน่หาว่าเป็นของคุณคนเดียว กรณีก็ถือว่าเป็นสินส่วนตัว 

เมื่อคุณหย่า ก็ไม่จำเป็นต้องแบ่ง สามี ในฐานะคู่สมรส 50/50

 

แต่หากกรณีคุณตาย แต่คุณยังไม่หย่า  (ทรัพย์สินที่เป็นสินส่วนตัวของคุณ)

เมื่อคุณตาย ทรัพย์สินของคุณที่มีอยู่ต้องแบ่งทายาท คือสามีด้วย เพราะสามีทีไม่ได้หย่า ถือว่าเป็นทายาทที่เรียกว่าคู่สมรส ของคุณด้วย 

 

สรุป ถึงแม้จะเป็นสินส่วนตัวของคุณไม่ต้องแบ่งในฐานสินสมรส ก็ต้องแบ่งในฐานะทายาท (สามี) 

หากคุณไม่ต้องการให้สามีได้รับมรดก ส่วนนี้ สามารถเขียนพินัยกรรมยกให้ทายาทคนอื่น โดยไม่ต้องให้สามีได้ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม 

ทนายเหมียว 

0962944461

 

 


ทนายเหมียว
บริการด้านเร่งรัดหนี้สิน ด้านกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา การสมรส มรดก ครอบครัว แนะนำการทำนิติกรรมต่าง ๆ การรับรองเอกสาร (Notary) และบริการทางด้านอื่นๆ แบบครบวงจร
โทรศัพท์: 096-2944461
Line ID : lawyermeaw

ลูกความในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ฟรี ถาม - ตอบ ผ่านทางเว็บบอร์ดตลอด 24 ชั่วโมง
ฟรี โทรปรึกษาทนาย ตั้งแต่เวลา 6.00 น. – 20.00 น.
มีค่าใช้จ่าย โทรด่วนตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกความต่างจังหวัด
ฟรี ถาม - ตอบ ผ่านทางเว็บบอร์ดตลอด 24 ชั่วโมง
มีค่าใช้จ่าย โทรด่วนตลอด 24 ชั่วโมง
© 2017, Allright reserved.
สำนักงาน เนตินนท์ ทนายความ